Prienų krašto muziejus

Muziejai
Muziejus atidarytas 1995 m., kuriame kaupiama medžiaga apie Prienų krašto rašytojus, iškilius kunigus, mokslininkus, tautiečius užsienyje, politinius kalinius, tremtinius ir rezistentus. Gausi medžiaga, liudijanti apie legendinio kunigo, kovotojo už tikinčiųjų teises, pogrindininko, politinio kalinio Juozo Zdebskio gyvenimą ir veiklą. Muziejuje vykdoma daugybė edukacinių programų.

Etnografijos ir tautodailės ekspozicijoje rasite vertingiausius tautodailės ir etnografijos eksponatus. Dabartinis Prienų rajonas yra savotiškai išskirtinė vieta pokario kovų istorijoje. Šioje teritorijoje susiėjo Tauro, Dainavos ir Didžiosios kovos partizanų apygardų keliai. Partizanų ekspozicija – kuklus bandymas prisiminti ir pagerbti visus, kurie širdimi ir krauju gynė Lietuvos vardą. Taip pat interaktyvioje ekspozicijoje pristatoma Justino Marcinkevičiaus kūryba.
Šaltinis: © prienumuziejus.lt

Aplankykite netoliese