Punios Šv. Jurgio koplytėlė

Koplyčios
Šv. Jurgio bokšto formos mūrinė koplytėlė, skirta 1831 m. sukilimo dalyviams atminti. Tuometinis Punios klebonas Juozapas Klikovičius dalyvavo sukilime, vėliau slapstėsi, tačiau 1837 m. Kalvarijoje buvo suimtas. Manoma, kad dabartinėje koplytėlės vietoje ir buvo pastatyta pirmoji Punios bažnyčia. Koplytėlė įtraukta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Šaltinis: © alytusinfo.lt

Aplankykite netoliese