Rėkyvos ežeras

Hidrografiniai objektai
Rėkyvos ežeras - dešimtas pagal dydį ežeras Lietuvoje. Kelionės pradžioje, stovint ant tilto Rėkyvos gyvenvietėje, galime apžvelgti ežero platybes. Rėkyvos ežeras yra dešimtas pagal dydį ir didžiausias takoskyrinis, pelkinis ežeras Lietuvoje. Jo plotas – 11,8 kv.km., didžiausias gylis – 4,8 m, vidutinis – 2,0 m. Kranto ilgis – 14,10 km. Ežeras neturi intakų, tačiau turi dvi dirbtinai reguliuojamas ištakas. Tik gruntinis vanduo ir krituliai maitina Rėkyvos ežerą. Ko gero nėra Lietuvoje kito tokio miesto, kaip Šiauliai, kuriame tyvuliuotų toks didelis ežeras, pradėjęs gyvenimą prieš 12-14 tūkst. metų. Manoma, kad tuo metu jį sudarė keli ežerai, kurie jungėsi nedideliais sąsiauriais ir upeliais. Greitai sekliame ežere ir aplink esančiuose pažemėjimuose susiformavo 5 aukštapelkės (Piktmiškio, Lieporių, Aukštelkės, Rėkyvos ir Karpiškių). Rėkyvos ežeras yra svarbus aplinkosauginiu, rekreaciniu požiūriu. Rėkyvos ežeras patenka į Buveinių apsaugai svarbią teritoriją Rėkyvos pelkę. Pagrindinės ekologinės vertybės, dėl kurių vietovė atrinkta BAST statusui – pelkiniai miškai, drugių – auksotosios šaškytės, didžiojo auksinuko, šikšnosparnio – kūdrinio pelėausio (Myotis dasycneme) radimvietės. Šalia ežero yra Rėkyvos botaninis – zoologinis draustinis. Rėkyva savo vandeniu maitina Prūdelio, Talšos ir Ginkūnų ežerus. Tai šiauliečių mėgstama poilsio, žvėjybos, vandens sporto vieta. Miškai ir pelkės aplink ežerą traukia gausius uogautojų ir grybautojų būrius.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese