Rodų koplyčia - mauzoliejus

Koplyčios
Koplyčia – mauzoliejus, projektuota italų architekto L. C. Anikinio Antrųjų Rodų dvarininkų Švoinickių užsakymu, pastatyta 1861 m. Koplyčioje buvo palaidoti dvarininkai Švoinickiai. Tarp jų ir 1863-1864 m. sukilimo dalyvis, dailininkas Romanas Švoinickis (1845-1915 m.). Jo darbų yra Lietuvos muziejuose, Krekenavos bažnyčioje. Sovietiniais metais koplyčia buvo išniekinta – nudraskytas stogas ir išluptos grindys. Šventovė buvo restauruota Krekenavos klebono kan. Petro Budriūno rūpesčiu ir 2000 m. pašventinta Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo. R. Švoinickio ir dar kelių ten dūlėjusių žmonių palaikai sovietmečiu buvo išmėtyti, o karstai – sudeginti. Naujarodžių kaimo gyventojai matė, kaip rūko dūmai. Kaulai buvo užkasti prie koplyčios, tačiau tiksli jų buvimo vieta nežinoma. Šiems žmonėms bei viso Naujarodžių kaimo mirusiems atminti stovi Panevėžio vyskupo pašventintas koplytstulpis. Paminklo autorius – Naujarodžiuose gyvenantis Petras Vainauskas. Iš lauko akmenų, skaldos ir plytų statyta Rodų koplyčia vėl tarnauja tikintiesiems.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese