S. ir S. Lozoraičių muziejus "Kuriančiajai diplomatijai 100"

Muziejai
1921 m. šiame istoriniame pastate buvo įkurtas Ministrų kabinetas, kuris veikė iki pat 1940 m., o 1935 - 1939 metais čia gyveno ir tuometinis užsienių riekalų ministras Stasys Lozoraitis su šeima. 2000 m. čia buvo įkurtas S. ir S. Lozoraičių muziejus, kuriame galima apžiūrėti asmeninius šeimos daiktus bei kaupiamus, tvarkomus ir saugomus archyvus: vaizdo ir garso juostas, dokumentus, nuotraukas. Ekspozicijos autentiškumas leidžia atkurti ir parodyti praeitų laikų aplinką, jos dvasią bei per iškilius asmenis išryškinti neįkainojamas istorines vertybes.

2018 m., minint Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, atidaryta ir ilgalaikė paroda "Kuriančiajai diplomatijai 100". Ekspozicijos lankytojams atveriamos keturios erdvės, pristatančios Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklą per šimtą metų: Lietuvos diplomatinės tarnybos ištakos, jos susiformavimas ir veikla tarpukariu, atkurtas užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio kabinetas, diplomatinės tarnybos veikla egzilio laikotarpiu, lietuvių diplomatų darbas siekiant užtikrinti Lietuvos okupacijos nepripažinimo politiką ir nepriklausomybės atkūrimą, diplomatinės tarnybos veikla 1990-2018 metais.
Šaltinis: © visit.kaunas.lt

Aplankykite netoliese