Siberijos apžvalgos bokštas

Apžvalgos bokštai
Jis pastatytas ant Sidabro kalno, kurį iš trijų pusių supa Siberijos pelkė ir Kunigo upė. Apžvalgos bokšto aukštis – 15 m. Apžvalgos bokštas Platelių ir Beržoro apylinkėms apžvelgti ant 165,7 m aukščio (virš jūros lygio) kalvos. Ar atvykdami pastebėjote, kaip vingiuodamas pro sodybas kelias tai kyla aukštyn, tai leidžiasi žemyn, kaip palengva iš abiejų pusių jus apgaubia eglynai, o tarp jų įsiterpia ežerėliai? Vaizdas gniaužia kvapą, iš šio regiono vietų ne vienas žinomas šalies kūrėjas sėmėsi kūrybinių idėjų Antanas Vienuolis, M.K. Čiurlionis. Užlipus ant Siberijos apžvalgos bokšto atkreipkite dėmėsį į supantį kraštovaizdį. Ar galite įsivaizduoti, kad vietoje, kurią matote, kadaise plytėjo jūra, vėliau neįžengiamos girios, o dar ankščiau dengė milžiniškas ledynas. Būtent ledyno dėka, susiformavo šitoks kraštovaizdis. Ledynui tirpstant ir vėl užšalant, slenkant, susiformavo aukštumos ir dubumos, kuriose dabar tūno pelkės. Ten, kur ilgiausiai gulėjo storas ledo luistas, vėliau atsirado Platelių ežeras.
Šaltinis: © zemaitijosnp.lt

Aplankykite netoliese