Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Bažnyčios
1791 m. statyta medinė, turinti baroko ir klasicizmo bruožų, kryžminio plano, su penkiais virš stogo iškilusiais bokšteliais, bažnyčia. Manoma, kad pirmoji katalikų bažnyčia Surviliškyje buvo pastatyta apie 1592–1597 metus. 1637–1640 m. Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius pastatė naują medinę bažnyčią. Dabartinė Nukryžiuotojo Kristaus bažnyčia iškilo 1791 metais. Ją pastatė tuometis klebonas Juozapas Žibartas su parapijiečiais. Bažnyčios stogą puošia barokiniai kriaušės pavidalo bokšteliai ir ornamentuoti kryžiai. Šventorius apjuostas medinių statinių tvora su mūrinių stulpų vartais. Jame stovi medinė varpinė. Bažnyčioje yra keletas dailės paminklų, tarp kurių 1902 metais R. Švoinickio-Aleknos tapytas paveikslas "Marija sopulingoji".
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese