Tauragnų piliakalnis

Piliakalniai
Tauragnų piliakalnis įrengtas atskiros kalvos vidurinėje dalyje. Aikštelė su nežymiu kultūriniu sluoksniu. Šiauriniame aikštelės gale supiltas 0,4 m aukščio nuo aikštelės pirmasis pylimas, už kurio iškastas 25 m ilgio, 4,5 m gylio nuo šio pylimo griovys. Už šio griovio supiltas 0,5 m aukščio antras pylimas, už kurio iškastas 0,5 m gylio bei 2 m pločio antras griovys. Už šio griovio yra trečias pylimas. Į šiaurę nuo piliakalnio yra papėdės gyvenvietė su labai suardytu kultūriniu sluoksniu. Piliakalnis netyrinėtas, datuojamas I tūkstantmetis – II tūkstantmečio pradžia.
Šaltinis: © tauragnai.eu

Aplankykite netoliese