Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Muziejai
LDK žydų bendruomenė nuo seniausių laikų buvo savita ir skirtinga nei kitų šalių žydų bendruomenės. LDK žydai turėjo senas šaknis ir labai gilias religines tradicijas, Lietuvoje veikė garsios religinės mokyklos - ješyvos, iš Lietuvos kilo daug žymių, rabinų, kantorių, Talmudo žinovų. Lietuvoje žydų bendruomenė, palyginti su kitomis, buvo konservatyvesnė ir atsparesnė naujovėms. LDK kultūrinėje erdvėje iškilių vietinių religinių autoritetų ir socialinių sąlygų įtakoje susiformavo savita Lietuvos žydų pasaulėjauta, pasižymėjusi religinio imperatyvo ir racionalaus mąstymo sinteze, savitas žydų mentaliteto tipas, dėl kurio Lietuvos žydai ilgainiui imti vadinti litvakais. Pats žymiausias religinis autoritetas, nulėmęs religinį - kultūrinį Lietuvos žydų bendruomenės savitumą, buvo XVIIIa. išminčius Vilniaus Gaonas.

Vilniaus Gaono Elijahu ben Solomon Zalmano, didžiausio XVIII a. išminčiaus, pasaulinio garso Toros ir Talmudo komentatoriaus, vardas išgarsino Vilnių kaip Lietuvos Jeruzalę. Jo galingas intelektas ir erudicija lėmė, kad Vilnius tapo dvasiniu žydų centru, garsėjusiu visame pasaulyje. Kaip XXa. pradžioje yra rašęs Jokūbas S.Reizinas: "pabaigus Talmudą, mažai kas tarp žydų literatūros mokovų pranoko ar nors prilygo Vilniaus Elijui". Vilniaus Gaono Elijahu ben Solomon Zalmano autoritetas pasaulyje toks didelis, kad neatsirastų religingo praktikuojančio žydo, kuris nežinotų, kas yra "Vilna Gaon", "Elijah Gaon" arba Ha-GRA (akronimas nuo Ha Gaon Rabbi Eliyahu).

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus yra respublikinė biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, restauruojanti ir eksponuojanti Lietuvos žydų istorinį, materialinį ir dvasinį paveldą, tradicinio ir šiuolaikinio žydų meno objektus, su Holokaustu susietus dokumentus ir daiktus. Muziejus kaip žydų kultūrą ir tradicijas puoselėjanti institucija Lietuvoje turi senas tradicijas. Pirmąjį tokį muziejų Žydų senovės mėgėjų draugija įkūrė Vilniuje 1913 m. Dabartinio muziejaus steigėja yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 1991 m. į atkurtąjį Lietuvos Valstybinį žydų muziejų buvo gražinta dauguma eksponatų. Tais pačiais metais Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejus padovanojo išlikusius Kauno žydų istorijos ir etnografijos draugijos eksponatus. Šie eksponatai ir sudarė muziejaus rinkinių pagrindą. 1997 m., minint Vilniaus Gaono 200-ąsias mirties metines, muziejus buvo pavadintas Vilniaus Gaono vardu.
Šaltinis: © jmuseum.lt

Aplankykite netoliese