Viekšnių vandens malūnas

Vandens malūnai
1897 m. Viekšnių malūną pastatė Pranciškus Lengvenis, Milių kaimo ūkininko sūnus. Buvo įrengtos dvejos girnos, pastatytos milui velti mašinos, supiltas pylimas ir užtvenkta Ventos upė. Kai supylė pylimą ir užtvenkė Ventą, pakilęs upės vanduo apsemdavo Zaventės (dabar - Užventės ir Kegrių kaimų ūkininkų žemę. Todėl P. Lengvenis buvo įsipareigojęs šiems ūkininkams grūdus malti veltui. Taip pat už dyką malūninkas maldavo ir tiems ūkininkams, kurie po ledonešio ir pavasario potvynių veždavo žvyrą, akmenis, virbus suardytam ir apgadintam pylimui sutvarkyti. Po 1920 m. buvo pastatyti valcai, 1925 m. įrengta vilnų karšykla (pastatos vilnoms šukuoti mašinos), vilnų verpykla ir milo velyklą. Be to, apie 1928 m. pradėta tiekti visam miesteliui elektrą. Malūne išlikę autentiški ir veikiantys įrengimai.
Šaltinis: © Keliaujantiems lėtai

Aplankykite netoliese