Viešvilės rezervato lankytojų centras

Parkų administracijos
2019 m. gegužės mėn. pristatyta nauja Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centro ekspozicija, kurios tema atspindi šio rezervato esmę - "Upelis vidur girios". Ekspozicijoje bandoma atsakyti į dažniausiai lankytojams kylantį klausimą - kuo ypatinga rezervato gamta, kas čia saugoma.

Natūralus Viešvilės upelis skrodžia rezervatą tekėdamas iš šiaurinio jo pakraščio į pietus ir nešdamas surinktus pelkynų vandenis į Nemuną. Viešvilės upelio vandens tėkmės niekada netrikdė žmogaus veikla. Viešvilės rezervate virvenanti upelė džiugina gamtininkus savo laukiniu žavesiu bei jos vandenyje klestinčia savita rūšių įvairove. Besikaitaliojančios buveinės sudaro įstabią mozaiką.

Ekspozicija savo turiniu atspindi pagrindines rezervato vertybes. Ji pritaikyta įvairioms lankytojų amžiaus grupėms ir kiekvienas jų ras sau įdomią informaciją. Yra ir žaidimų, užduočių, kurias išsprendusieji pasitikrins žinias. Mažasis rezervato svečias pasijus karaliumi pelėdų soste, kuriame išdrožtos visos pelėdos, gyvenančios Lietuvoje.

Pagrindinė Viešvilės rezervato ekspozicija sumontuota... laiptuose. Laiptai yra ir sėdimos vietos, ir informacijos nešėjai. Ant sienų pateikiama lakoniška tekstinė ir vaizdinė informacija apie rezervato vertybes, o balde-laiptuose žaismingai suslėpta informacija apie augalus ir gyvūnus. Baldas-laiptai skirti lankytojams patiems atrasti informaciją. Vidinėse baldo erdvėse slepiasi vabalai, samanos ir kitos gamtos įdomybės. Čia reikia paliesti, pasukti, pažiūrėti pro akutę, paklausyti, atpažinti, palyginti, surasti...

Viešvilės rezervate yra vienintelė Lietuvoje kurtinių veisykla, skirta atkurti jų populiaciją laukinėje gamtoje. Tad ekspozicijos kurtinių stebėjimo patalpose ne tik stebimi šie baikštūs gyvūnai, bet ir mokomasi tylos. Ateityje planuojama per kamerą transliuoti tiesioginį vaizdą internete iš kurtinių voljero. Stenduose pasakojama apie šiuos paukščius ir jų biologijos bei elgsenos ypatumus. Rasite atsakymą, ar tikrai kurtiniai kurti, kaip jie žiemą taupo energiją.

Ekrane ir kitur tam tikrose vietose bus galima pažiūrėti filmuotą medžiagą apie gamtą, direkcijos vykdomas veiklas. Tik įėjusius į ekspozicijos patalpas, pasitiks gamtos garsai, galima išgirsti kaip gieda vienas ar kitas paukštis.
Šaltinis: © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Aplankykite netoliese