Viešvilės rezervato pažintinis takas

Pažintiniai takai
Ekskursija Viešvilės rezervato pažintiniu taku prasideda lankytojų centre, šalia rezervato direkcijos pastato, kelio Tauragė-Jurbarkas 17-ame kilometre. Pažintiniame take įrengti penki informaciniai stendai, dvi atokvėpio aikštelės aukštapelkėje. Lentinis takas lankytojų saugumui užtikrinti apkaltas metaliniu tinklu.

Lankytis rezervate ir pažintiniame take leidžiama tik turint Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos išduotą leidimą arba lydint direkcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams.
Šaltinis: © viesvile.lt

Aplankykite netoliese