Vilkyškių dvaras

Dvarai
Tai vienintelis dvaras Pagėgių savivaldybėje, kuris pritaikytas turistų poreikiams: geras privažiavimas, gerai išvystita infrastruktūra, teikiamos gido paslaugos, turistai gali užsisakyti ir edukacines programas. Dvaras įkurtas 1628 m. įkurtas. Jį valdė Volfas Michaelis Miulkiuncelis (Wolf Michael Müllkünzel). Jam mirus dvaro valdymą perėmė jo palikuonys. Vėliau dvaro savininkais tapo Ziglerių šeima (Ziegler). 1751 m. Regina Larisa Ziegler dvarą pardavė Šereiklaukio vyriausiajam atmonui Gotfridui Teodorui Šionui (Gottfried Theodor Schőn). 1801 m. dvarą nupirko Gotfridas Dresleris (Gottfried Dressler). Dreslerių giminės rankose Vilkyškių dvaras išlieka iki pat II pasaulinio karo. Paskutinysis dvaro savininkas buvo Hansas fon Serberis (Hans von Sperber). Jis turtą paveldėjo testamentu, kai 1906 m. karinių pratybų metu nuskendo Aleksandro Dreslerio vienintelis sūnus Viktoras Dresleris (Voktor Dressler). 1905 m. dvare gyveno 154 asmenų, bet nei vieno lietuvio. Kitokia situacija Vilkyškių miestelyje – čia 45,5 proc. gyventojų sudarė lietuviai. Kaip ir visi kiti Mažosios Lietuvos dvarai Vilkyškių dvaras nuo Didžiosios Lietuvos dvarų skyrėsi. Tai nebuvo didikų rezidencija, dvaras daugiau buvo skirtas ūkiniams reikalams. Iki šių dienų išlikusi dvaro sodyba, senosios smuklės pastatas, raudonų plytų arklidės, tarnautojų namas, grūdų svirną su medinėmis langinėmis. Iš pietų pusės buvęs įspūdingas dvaro sodas ir parkas sunykę. Paskutinių dvaro savininkų duktė - Eli Byne Šacht (Elli Biene Schacht) dar gyva. Išgyvenusi sunkų pokario laikotarpį, neprarado gyvenimo džiaugsmo, priešingai - visą savo laisvalaikį paskyrė Vilkyškių dvaro istorijos išsaugojimui. To dėka dvaro istorija atgimsta išnaujo.
Šaltinis: © tic.pagegiai.lt

Aplankykite netoliese