Vinco Svirskio kryžius

Sakraliniai objektai
Autentiškas, vienas iš nedaugelio išlikusių garsaus dievdirbio kryžių. Vincas Svirskis gimė 1835 m. Krekenavos valsčiaus Glitėnų kaime valstiečių nuomininkų daugiavaikėje šeimoje Krekenavos parapijoje. Vieni V. Svirskio broliai žuvo sukilime, kitus rusai ištrėmė į Sibirą. Liko tik pats menkiausias Vincas, anot jo paties, kaip nereikalingas pasiliko "kryželio nešti", vargelių vargti. Likęs vienas išėjo žmonėms kryžių statyti. Visą gyvenimą jis ėjo nuo užsakovo pas užsakovą ir, "pašalindamas iš ąžuolų, kas nereikalinga", turtino kraštą meno paminklais. Suskaičiuota, kad jispadarydavo po penketą kryžių per metus, o tai, turint omenyje "ąžuolo pasipriešinimą", menkus įrankius ir daugiafigūres kryžių kompozicijas, liudija stebėtiną V. Svirskio kūrybinę galią.

Šiose apylinkėse unikalus lietuvių liaudies menininkas per visą savo gyvenimą sukūrė daugiau kaip 200 originalių, menine forma nepakartojamų koplytstulpių ir kryžių, iš kurių šiuo metu likę vos 50. Šie įspūdingi 3-5 metrų aukščio liaudies meno kūriniai dažniausiai buvo statomi prie gyvenamųjų namų. Mirė Vincas Svirskis, sulaukęs 81 metų (1916 m.), Surviliškio valsčiuje, Burvelių kaime. Palaidotas Surviliškio kapinėse.
Šaltinis: © Krekenavos regioninio parko direkcija

Aplankykite netoliese