Vydūno muziejus (Kintų Vydūno kultūros centras)

Muziejai
Vilhelmas Storostas, kuris geriau pažįstamas Vydūno slapyvardžiu – Lietuvos istorijai itin nusipelnęs asmuo. Jis žymus lietuvių rašytojas, filosofas, švietėjas, muzikas ir kultūros veikėjas, kuris gimė Šilutės apskrityje, o gyvenimą siejo su jaukiu Kintų miesteliu. Dirbdamas Kintuose, Vydūnas susidūrė su opia lietuvybės išsaugojimo problema bei tvirtai apsisprendė užsiimti aktyvia kultūrine veikla – žadinti šio krašto lietuvių tautinę savimonę, gaivinti pamirštas etnines ir kultūrines tradicijas. 20-ojo amžiaus pabaigoje, Kintuose buvo baigta restauruoti 1705 metais statyta Kintų parapijos pradinė mokykla, kurioje gyveno ir mokytojavo Vydūnas, o 1994 metais, minint rašytojo gimtadienį, čia buvo atidarytas Vydūno muziejus, kuriame saugoma didžiausia rašytojo kūrybos ir gyvenimo faktus liudijančių eksponatų kolekcija ir pats įspūdingiausias asmeninis Vydūno muzikinis instrumentas – Arfa. Vėliau muziejus reorganizuotas į Kintų Vydūno kultūros centrą, kuriame įvairiais renginiais ir projektais tęsiama rašytojo kūrybos ir gyvenimo idėjų sklaida.

Kultūros centras puoselėja ir saugo Vydūno gyvenimo ir kūrybos palikimą, pamario krašto istoriją, jo etnokultūrinį paveldą, rūpinasi meno kolektyvų programų rengimu ir ruošia profesionalaus meno sklaidos, etnokultūrinius – edukacinius projektus, kurie pristato krašto lankytinų vietų maršrutus. Kultūros centras žinomas ne tik kaip Vydūno muziejus, kuriame gausu istorinės bei pažintinės medžiagos apie šio krašto šviesuolio gyvenimą ir kūrybą. Centre nuolat verda įdomus ir savitas kūrybinis gyvenimas. Vydūno kultūros centre įsikūrę ir Šilutės vaikų dailės ir muzikos mokyklų filialai, savo kūrybine veikla seniai peržengę rajono ribas. Rengiami vasaros dailininkų kūrybos plenerai, vyksta senųjų amatų mokymai, rengiamos mokyklos auklėtinių darbų parodos, jų darbai iliustruoja rašytojų kūrybą. Centre dažnai rengiami poezijos ir muzikos vakarai su žymiais Lietuvos meno ir kultūros žmonėmis.
Šaltinis: © Projektas "Pamario švyturių kelias"

Aplankykite netoliese