Vytauto Didžiojo karo muziejus

Muziejai
Vytauto Didžiojo karo muziejus – vienas seniausių Lietuvos muziejų. Jis pradėtas kurti 1919 m. gruodžio 15 d. Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Prano Liatuko įsakymu gydytojui plk. Vladui Nagevičiui "imtis prie Krašto Apsaugos Ministerijos Lietuvos Karo Muziejaus tvėrimo". 1921 m. sausio 22 d. įsakymu nr. 17 kariuomenei skelbė, kad "kuriamas Karo muziejus turi prakilnių ir garbingą tikslą – pagaminti būsiančioms kartoms amžiną paminklą to, kaip Lietuva, per amžius priešų varginta, numetė vergijos pančius ir su ginklu rankose, per skausmus ir kovas pasiekė nepriklausomybę". Šį garbingą tikslą įgyvendinti ėmėsi gen. ltn. Vladas Nagevičius, per 24 dienas sename 111-ojo Dono pėstininkų pulko manieže įrengęs pirmąją karo muziejaus ekspoziciją.Muziejus iškilmingai buvo atidarytas 1921 m. vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės dieną.1930 m. pašventintas naujo muziejaus pastato kertinis akmuo. Tais pačiais metais muziejui suteiktas Vytauto Didžiojo vardas.1936 m. vasario 16 d. lankytojams duris atvėrė naujas muziejaus pastatas.1940 m. liepos 25 d. muziejus neteko Vytauto Didžiojo vardo.1990 m. sausio 29 d. muziejui sugrąžintas tikrasis vardas.
Šaltinis: © muziejai.lt

Aplankykite netoliese