Žemaitijos nacionalinio parko tradicinių amatų centras

Amatai
2012 m. gruodžio 10 dieną atidarytas tradicinių amatų centras Platelių dvaro sodybos rūsyje. Žemaitijos nacionalinio parko vienas iš svarbiausių uždavinių išsaugoti vertingą senąjį kultūros paveldą, puoselėti Žemaitijos regiono kultūros tradicijas, amatus, propaguoti materialinės ir dvasinės kultūros palikimą. Parke gausus ir vertingas materialinės kultūros palikimas, išsaugotos ir puoselėjamos senosios tradicijos, senosios šventės (Užgavėnės, Joninės), Plungės krašte yra daugiau nei 70 tautodailininkų (įvairių tradicinių amatų pateikėjų, septyni iš jų turi sertifikatus), vykdyti įvairūs amatų mokymo seminarai (pynimo, audimo, margučių dažymo, tradicinių valgių, pirštinių, riešinių mezgimo ir kt. seminarai), kūrybinės stovyklos (skaptuoti senoviniai luotai, mažosios architektūros objektai, restauruoti metaliniai kryžiai, tvorelės Beržoro kapinėse). Tautosakos lobius, dainas, žaidimus ir šokius puoselėja ŽNP folkloro ansamblis ,,Platelē” (įkurtas 1994 m.). Žemaitijos nacionalinis parkas turi senovinio sporto žaidimo – ripkos komandą (įkurta 1986 m.). Gausaus tradicinės kultūros palikimo pristatymas ir propagavimas rekonstruotame Platelių dvaro sodybos rūsyje amatų centre turėtų tapti kultūros išsaugojimo ir perdavimo židiniu šiame Žemaitijos regione, tenkinančiu tradicinių amatų amatininkų interesus, besirūpinančiu tradicinių produktų gamyba ir plėtra, teikiančiu tradicinių amatų mokymo (drožybos, kryždirbystės, audimo, pynimo) tradicinių paslaugų (tradicinių renginių), konsultavimo ir kitas paslaugas.
Šaltinis: © zemaitijosnp.lt

Aplankykite netoliese