Šv. Jokūbo kelias. Miroslavas - Meteliai.

Maršrutai Pėsčiomis 13 objektų 1 dienos 22.3 km
Maršrutas

MIROSLAVAS

Miroslavo apylinkės Alytaus krašte žymios didinga jotvingiška praeitimi. Gilioje senovėje šiose vietose gyveno bebaimės, karingos jotvingių gentys. Jų buvimą liudija iki mūsų dienų išlikę vietovardžiai, piliakalniai ir pilkapynai. Tai patvirtina ir archeologiniai tyrinėjimai.

Miroslavas rašytiniuose šaltiniuose aktyviau minėti pradedamas XVII a. 1744 m. įkuriama Miroslavo parapija, šie metai ir laikomi miestelio įkūrimo data.

Miestelis išaugo prie prekybos kelių ir kuriamos parapijos. Iš pradžių jo gyventojams naujakuriams jokių mokesčių visai nereikėjo mokėti, nuo to ir kilo pavadinimas Slabada (tai buvo rusų kalbos žodis „свобода“ reiškęs laisvę). Vėliau miestelis pateko Bendrių dvaro savininko Miroslavskio nuosavybėn, pono valia jis imtas vadinti Miroslavu.

XIX a. viduryje Miroslave veikė apylinkėse garsi smuklė. Ją pastatė Bendrių dvaro savininkas. Dvare buvo daromas alus, varoma degtinė, o smuklėje visa tai parduodama. Smuklėje iš pradžių buvo ,,kašarai“ – dvaro bernų bendrabutis. Vėliau – tai buvo vieta, kurioje lankytojams sekmadieniais, o kartais ir šiokiadieniais grieždavo trys smuikininkai.

2004 m. Miroslavui buvo suteiktas herbas – mėlyname lauke sidabrinė kylanti koplyčia su auksiniu kryžiumi stogo viršuje ir auksiniu varpu arkoje. Tai Miroslavo simbolis buvęs aukų kalnas Olakalnis su koplyčia. Šiandien Miroslavas yra seniūnijos, žavinčios turistus savo praeitimi ir gamtos grožiu, centras. Čia tyvuliuoja poilsiui tinkami Atesio, Luksnėnų, Metelio ir Obelijos ežerai, įkurtas Balkasodžio botaninis draustinis, dalis seniūnijos priklauso Metelių regioniniam parkui. Į daugelį lankytinų objektų yra nukreipiantys kelio ženklai, prie objektų pastatyti informaciniai stendai.

Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
54.331679, 23.895296
Vykti Vykti
Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia Nuotr.: ©Giedrius Bernatavičius

Miroslavo parapija įkurta 1744 m. 1763 m. Miroslave buvo pastatyta medinė bažnyčia ir marijonų vienuolynas. 1835 m. bažnyčia sudegė. Pastatyta laikina, 1847 m. – nauja mūrinė bažnyčia ir vienuolyno rūmai. Vienuoliai marijonai įsteigė mokyklą. 1864 m. vienuolynas buvo uždarytas, marijonas kunigas Vincentas Grincevičius už išeinančiųjų į 1863 m. sukilimą prisaikdinimą ištremtas į Sibirą. 1914 m., Pirmojo pasaulinio karo metu, atsitraukdami Rusijos kareiviai bažnyčia susprogdino. 1917 m. parengtas bažnyčios atstatymo projektas, o darbai pradėti 1918 m. Bažnyčia baigta statyti 1929 m. Ji stovi miestelio centre, grakščių proporcijų, dvibokštė, vienos navos, halinė, lotyniško kryžiaus plano. Bažnyčioje yra penki orderinių formų altoriai.

Šiandien buvusiame marijonų vienuolyne įsikūrusi Šv. Vincento Pauliečio Gailestingųjų seserų kongregacija.

Vienuolyno g. 2A, Miroslavas, Alytaus r.
Tel.: +370 687 56 093, +370 315 66 399
www.miroslavoparapija.lt

Partizanų atminimą įamžinantys paminklai Miroslave
54.3336, 23.899556
Vykti Vykti
Paminklai Miroslave partizanų atminimui įamžinti. Nuotr.: ©Vytenis Skendelis

Miroslave, A. Žmuidzinavičiaus g. tarp 4 ir 6 namų, greta yra du paminklai: vienas skirtas pagerbti Dainavos apygardos partizanus, kitas - įamžina žuvusių partizanų atminimą.

Miroslavo senosios žydų kapinės
54.327, 23.906
Vykti Vykti
Miroslavo senosios žydų kapinės Nuotr.: ©Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus fotografijų archyvas

Prieš Antrąjį pasaulinį nemažą miestelio gyventojų dalį sudarė žydai. Dauguma jų vertėsi prekyba. Miroslavo žydų bendruomenė greta miestelio turėjo savo kapines. Tačiau istorijos vingiai taip lėmė, kad karo metu daugelis Miroslavo žydų buvo sušaudyti ir amžinojo poilsio atgulė Alytaus Vidzgirio miške.

Šiendien kapinėse yra išlikę įvairių formų akmeniniai, granitiniai, betoniniai antkapiniai paminklai su iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų rašmenimis (antkapinių paminklų visoje teritorijoje išlikę apie 70). Prie įėjimo ant betoninio stačiakampio formos postamento stovi juodo šlifuoto granito plokštė su iškalta viršuje Dovydo žvaigžde ir žemiau užrašai hebrajų ir lietuvių kalbomis: „PRAEIVI, PAGERBK ČIA GULINČIUS MIROSLAVO ŽYDŲ PALAIKUS“.

Lietuvos karių kapai Miroslave
54.336, 23.896
Vykti Vykti
Lietuvos karių kapai Miroslave Nuotr.: ©Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus fotografijų archyvas

Miroslavo kapinėse yra palaidoti trys Lietuvos kariuomenės kariai, žuvę 1920 m.: 1-ojo artilerijos pulko eilinis karys Jonas Mažeika, 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko 9-os kuopos eilinis karys Ignas Švetkauskas (Švedauskas ?) ir 9-ojo pėstininkų Lietuvos (didžiojo) kunigaikščio Vytenio pulko eilinis karys Antanas Daugininkas. Iki šių dienų išliko tik vienas kryžius kariui Jonui Mažeikai. 1930 m. laikraščio „Karys“ Miroslavo kapų tvarkymo apraše teigiama, jog šių trijų žuvusių karių kapai yra greta vienas kito.

OBELNINKAI ir apylinkės...

Obelninkai – buvęs gatvinis rėžinis, o dabar palaidasis gatvinis kaimas. Reformų metu kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius. Obelninkuose galima išvysti tradicinės architektūros bruožus išlaikiusių pastatų,kurie buvo pastatyti iki 1940-ųjų metų. Tradicinės architektūros pirkios yra kuklios išvaizdos: neaukštos, pailgu stačiakampiu korpusu, dvišlaičiais stogais. Pjautinių rąstų sienos plikos arba apkaltos lentomis vertikaliai. Arčiausiai gatvės statomas gyvenamasis namas, kiemo gale – tvartas (daržinė). Nuo šiaurinėje kaimo dalyje esančios kalvos atsiveria reginys į apylinkių kalvotas pievas ir Obelijos ežerą.

Papėčių kaimas. Tai palaidasis gatvinis kaimas. Gatvė driekiasi apie 3 kilometrus. Arčiau Metelio ežero esančių sodybų siauri žemės sklypų rėžiai driekiasi iki pat ežero. Valakų reformos rėžinis žemės padalinimas Papėčiuose išliko iki šiol. Baudžiavos laikais Papėčių kaimo gyventojai prižiūrėjo arklių ganyklas, ruošdavo pašarą žiemai.

METELIAI

Tai tipiška žvejų gyvenvietė, įsikūrusi tarp dviejų didžiausių Dzūkijos ežerų, primena Lietuvos pajūrį. Meteliai yra minimi nuo 1508 m. Gyvenvietėje išlikę keletas senųjų medinių pastatų, kurie yra nedideli, kuklūs. Kaimo rytinėje dalyje prie Metelio ežero įrengta vieša Metelių poilsiavietė. Yra lauko baldai, persirengimo kabinos, WC, vaikų žaidimo aikštelė.

NAKVYNĖS VIETOS

"Nakvynė Miroslave", Dainavos g. 7, Miroslavo km. Tel.: +370 600 28262

"Švč. Trejybės parapijos nakvynės namai", Vienuolyno 2a, Miroslavo k., Tel.: +370 315 66399, +370 687 56093
Būtina išankstinė rezervacija.

"Metelių parapijos svečių namai", Ežero g. 3, Meteliai, 67482 Lazdijų r., el. paštas: vytautasmet@erdves.lt, Tel.: +370 318 43 635. Būtina išankstinė rezervacija.

Kaimo turizmo sodyba "Mėta", Seirijų seniūnija, Tel.: +370 698 78040


PARDUOTUVĖS

Maisto prekių parduotuvė Aibė, Dainavos g. 9, Miroslavo k. Darbo laikas I-VII: 8.00-20.00, Tel. 8 (315) 66 238

Parduotuvė "Aibė", Vilties g. 10, Miroslavo k. Darbo laikas I-VII: 8.00-20.00, Tel. 8 (315) 66271

Maisto prekių parduotuvė "Karčiama", Vilties g. 1, Miroslavo k., Darbo laikas I-VII: 8.00-20.00

Ramunėlės vaistinė, Vilties g. 6, Miroslavas 64235, Tel.: +370 315 52596

Maisto prekių parduotuvė, Liepų g., Meteliai. Darbo laikas: I-VII: 8.00-20.00


Maršrutas paruoštas bendradarbiaujant su Lietuvos Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija.